INBRAIT

Ženy v IT

 

Svět informačních technologií (IT) je známý svou rychlostí a inovacemi, které formují naši moderní společnost. Přestože se odvětví IT stalo nepostradatelnou součástí našeho každodenního života, podíl žen v tomto sektoru zůstává relativně nízký. V tomto článku se zaměříme na otázky, proč mnoho žen volí cestu do IT, jaké překážky stojí v cestě a jak s INBRAIT aktivně podporuje a posiluje roli žen v tomto dynamickém odvětví.

 

Mnoho žen hledá v IT výzvu a příležitost vytvářet inovativní řešení pro komplexní problémy. Svět IT také nabízí širokou škálu rolí, což umožňuje ženám nalézt oblast, která odpovídá jejich zájmům a dovednostem. Ženy v IT mají prostor pro svou kreativitu a inovativní myšlení. Vytváření nových softwarových řešení a technologií umožňuje ženám přispívat k vývoji a formování digitálního světa.

 

Některé ženy jdou do IT, aby bojovaly za rovnost a změnu stereotypů v odvětví, kde dominuje mužská přítomnost. Chtějí ukázat, že ženy mají rovnocenný přístup a schopnosti pro excelenci v oblasti informačních technologií. Přetrvávající stereotypy o tom, že IT je pouze pro muže, mohou odradit ženy od vstupu do tohoto odvětví. Předsudky spojené s pohlavím mohou vytvářet bariéry a omezovat možnosti žen v IT. Nedostatek ženských vzorů a mentorů v IT může ztížit ženám navigaci v odvětví a získání potřebné podpory a inspirace. Mnoho žen může nemít dostatečné informace o možnostech v IT a chybí jim podpora v průběhu kariéry. To může vést k nedostatku sebejistoty a odrazovat je od vstupu do tohoto sektoru.

 

 Co můžeme udělat pro zlepšení situace? 

Informování o možnostech a výzvách v IT prostřednictvím osvětových kampaní a vzdělávacích programů může přispět k překonání předsudků a zvýšit zájem žen o toto odvětví. Vytváření programů mentorství a podpora sítí žen v IT může pomoci vytvořit prostředí, kde ženy mohou sdílet zkušenosti, získávat rady a budovat vzájemné vztahy. Firmy a organizace by měly aktivně usilovat o rovnost příležitostí a odstraňování genderových nerovností prostřednictvím inkluzivních politik a postupů.

INBRAIT, jako organizace s vizí posilovat roli žen ve světě IT, aktivně přispívá k vytváření inkluzivního prostředí pro ženy v oblasti informačních technologií.

 

Zeptali jsme se proto našich kolegyň, jak vidí svět IT jako ženy v IT:

50 % našich kolegyň zmínilo, že nechtělo pracovat v IT, 50 % též nestudovalo IT či podobný obor.

 Většina našich kolegyň začala pracovat v IT na pozici Tester.

85 % našich kolegyň uvedlo, že jsou spokojené na své dosavadní pozici a nechtějí se posouvat na jiné.

 

Když jsme položili otázku, zda jsou ženy v IT podporované jedna kolegyně krásně vysvětlila svou myšlenku nad touto otázkou:

 

Následně jsme požádali kolegyně o nápad, jak nalákat více žen do IT a kde vidí problém:

 

Ačkoli vstup žen do světa IT přináší mnoho výhod a přínosů, stále existují překážky. S podporou INBRAITu a aktivním úsilím o změnu stereotypů můžeme vytvořit prostředí, ve kterém budou ženy v IT excelovat a přispívat k inovacím a rozvoji odvětví.